0599 498 45 info@oxigenesis.si
PATENAT

Nakon dugogodišnjeg razvoja i testiranja je Oxigenesis registrovao svoju uspešnu metodu pod patentom, koji uključuje upotrebu kiseonika sa sadržajem 30-100% u kozmetičke svrhe.

U slučaju da bilo koji drugi kozmetički brend započne sa korišćenjem takvog koncentrata kiseonika, Oxigenesis će intervenisati i pobrinuti se za poštovanje našeg patenta.

Na tržišti postoje sistemi koji tvrde da prižaju čist kiseonik prilikom izvođenja kozmetičkih tretmana, ali ih većina samo prečišćava vazduh iz atmosfere. Sadržaj kiseonika kod takvih sistema ne prelazi 30%.

Oxigenesis je jedinstvena metoda, u kojoj se koristi kiseonik sa sadržajem 99,5%.

logo moder 3